BENDROSIOS PRIEIGOS PRIE INTERNETINIO RENGINIO UŽSAKYMO IR BILIETŲ PIRKIMO ELEKTRONINIU BŪDU SĄLYGOS

Bendrosios taisyklės ir sąlygos, taikomos visoms sutartims, sudaromoms elektroniniu būdu interneto svetainėje www.LiveArtist.eu, kurią valdo ir prižiūri fondas "Cultural Hub Bulgaria", ir kurios taikomos elektroniniu būdu prašant patekti į renginius ir perkant bilietus (toliau - Bendrosios taisyklės ir sąlygos).
I. PAGRINDINĖS UŽSAKYMŲ IR BILIETŲ CHARAKTERISTIKOS PARDAVIMO PROCEDŪRA
Pagal užsakymo ir pardavimo sutartis, sudarytas interneto svetainėje www.LiveArtist.eu, užklausas dėl prieigos ir bilietų registracijos bei kitų organizuojamų renginių (toliau - renginiai arba įvykis).
Svetainėje www.LiveArtist.eu skelbiama pagrindinė informacija apie kiekvieną organizuojamą renginį: renginio organizatoriaus pavadinimas, atlikėjai, renginio data, laikas, vieta ir kt.
Prašymai ir parduodami bilietai iš esmės yra vertybiniai popieriai, suteikiantys juos turinčiam asmeniui teisę dalyvauti renginyje.
II. PREKIAUTOJO KONTAKTAI
Užklausos teikiamos ir bilietai parduodami per registracijos sistemą liveArtist.eu, priklausančią ne pelno siekiančiai visuomenei naudingos veiklos organizacijai "Cultural Hub Bulgaria Foundation", UIC 205634042, kurios registruota buveinė yra adresu Sofija 1616, №36a Brezite Street, (toliau bendrosiose sąlygose vadinama "Live Artist").
Parduodama bilietus "Live Artist" veikia atitinkamo renginio organizatoriaus vardu (žr. III dalį toliau).
"Live Artist" savo veiklą vykdo tuo pačiu adresu, kuris nurodytas pirmiau pateiktoje pastraipoje. 1.
"Live Artist" kontaktiniai duomenys yra šie: interneto svetainė www.liveartist.eu, el. pašto adresas culturehubbulgaria@gmail.com, kontaktinis telefonas +359888904967.
III. RENGINIŲ ORGANIZATORIAI. ŠALIŲ, KURIŲ VARDU VEIKIA LIVEARTIST.
Renginius, į kuriuos bilietai parduodami elektroniniu būdu svetainėje www. liveartist.eu, organizuoja trečiosios šalys, o ne liveartist.eu. Šios trečiosios šalys (toliau - organizatoriai) privalo nuorodų ir bilietų turėtojams suteikti galimybę patekti į atitinkamą renginį ir jame dalyvauti bei atsako už tai, kad renginys vyktų laiku.
Organizatoriai nustato renginio vietą ir laiką, patekimo į renginį sąlygas ir visas kitas savybes bei sąlygas, kuriomis renginys vyks, įskaitant sąlygas, kuriomis jie atliks bet kokius pakeitimus, pavyzdžiui, kainų pakeitimus ir pakeitimus, susijusius su renginio data, laiku ir vieta, ir kaip pranešti klientams apie pakeitimus.
Jei Organizatorius neįvykdo su renginiu susijusių įsipareigojimų, įskaitant renginio atšaukimą, jis yra teisiškai tiesiogiai atsakingas asmenims, pateikusiems prašymus patekti į renginį arba įsigijusiems bilietus, už kompensaciją ir pinigų grąžinimą (žr. XIII dalį "Renginio atšaukimas. Sumokėtos kainos grąžinimas").
Renginio organizatorius yra atsakingas už renginio bilietų platinimą, reklamą, prieigos prie jų suteikimą.
Atitinkamo renginio organizatoriaus pavadinimas, registruota buveinė ir valdymo adresas skelbiami interneto svetainėje www.liveartist.eu, atitinkamo renginio aprašyme.
IV. PRAŠYMAS SUTEIKTI PRIEIGĄ. BILIETAI. MOKĖJIMO BŪDAS
Atlikdamas prašymą suteikti prieigą arba užsakydamas bilietą interneto svetainėje www.liveartist.eu, klientas sudaro sutartį dėl prieigos prašymo arba bilieto pirkimo elektroniniu būdu pagal Elektroninės prekybos įstatymą. Šis pareiškimas klientui yra privalomas ir užsakymo negalima atsisakyti ar pakeisti.
Norėdami įsigyti bilietą svetainėje www. liveartist.eu, klientai turi atlikti šiuos 6 veiksmus:  
Sėkmingai pateikęs užsakymą, klientas gauna el. laišką iš "Live Artist", kuriame patvirtinama, kad gautas užsakymas dėl sutarties sudarymo, kuriuo prašoma elektroniniu būdu gauti prieigą arba įsigyti bilietą.
Išsamų kiekvieno veiksmo aprašymą klientai gali rasti po "Live Artist" svetainėje, skyriuje "PAGALBA". Už užsakytus bilietus galima atsiskaityti šiais būdais:
Mokėjimas banko pavedimu (jei Organizatorius suteikė tokią galimybę) - užbaigus pirkimą, klientas iš Organizatoriaus gauna el. laišką su išsamia informacija apie banko sąskaitą mokėjimui atlikti. Mokėtina suma turi būti pervesta į nurodytą banko sąskaitą per Organizatoriaus nustatytą laikotarpį, o mokėjimo pagrindo laukelyje turi būti nurodytas užsakymo numeris;
Mokėjimas vietoje (jei Organizatorius suteikė tokią galimybę);
Mokėjimas per Pyapal sistemą (jei Organizatorius suteikė tokią galimybę);
Mokėjimas per ePay sistemą (jei Organizatorius suteikė tokią galimybę, nepriimant mokėjimų kortelėmis, išduotomis šiose šalyse: JAV, Kanadoje, Brazilijoje, Meksikoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Belize, Bahreine, Kolumbijoje, Trinidade ir Tobage, Kuveite, Indijoje ir Nigerijoje);
V. NUORODŲ IR BILIETŲ PRISTATYMAS IR GAVIMAS
Užsakytos nuorodos ir bilietai dalyviams siunčiami elektroniniu būdu.
VI. NUORODŲ TEIKIMO, BILIETŲ SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO REIKALAVIMAI. RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS
Kiekvienas dalyvis, registruodamasis į renginį, pateikia savo nuorodą ir (arba) bilietą.
Kiekvienas dalyvis įsipareigoja laikytis organizatoriaus nustatytų renginio taisyklių. Už taisyklių pažeidimą ir netinkamą bilieto panaudojimą gali būti baudžiama pagal organizatorių taisykles.
VII. ĮSIGYTŲ BILIETŲ ATŠAUKIMAS
Pagal CK 6.2 str. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 57 straipsnio 12 punktą, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 57 straipsnio nuostatos. 50-56 nuostatos dėl vartotojo teisės per 14 dienų nuotoliniu būdu atsisakyti sutarties netaikomos paslaugų, susijusių su konkrečia įvykio data, teikimui. Atsižvelgiant į šį teisinį pagrindą, vartotojai neturi teisės atsisakyti elektroniniu būdu įsigytų renginio bilietų.
Anuliuoti įsigytus bilietus prieš renginį galima tik tais atvejais, kai ORGANIZATORIUS yra nurodęs anuliavimo sąlygas ir mokesčius.
XIII. RENGINIO ATŠAUKIMAS. GRĄŽINIMAS
Jei renginys atšaukiamas, renginio organizatorius privalo grąžinti už bilietus sumokėtas sumas. Renginio atšaukimas reiškia, kad organizatorius neįvykdė įsipareigojimo suteikti dalyviams galimybę patekti į renginį.
Atitinkamo renginio organizatoriaus pavadinimas, registruota buveinė ir jų valdymo adresas skelbiami interneto svetainėje www.liveartist.eu, atitinkamo renginio aprašyme. Organizatoriaus pavadinimas spausdinamas ant bilieto.
Parduodamas bilietus "Live Artist" veikia atitinkamo renginio organizatoriaus vardu. Live Artist neturi jokių įsipareigojimų, susijusių su renginių organizavimu ir jų savalaikiu vykdymu, ir neatsako už teikiamų renginių kokybę.
Organizatoriui atsisakius grąžinti už bilietus sumokėtas sumas, klientai gali siųsti prašymus grąžinti sumokėtą kainą tiesiogiai Organizatoriui renginio aprašyme nurodytu adresu arba pateikti skundą prieš Organizatorių valdžios institucijoms.
XIV. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
Sutikdami su šiomis Bendrosiomis taisyklėmis ir sąlygomis, klientai išreiškia sutikimą "Live Artist" rinkti, tvarkyti ir saugoti jų pateiktus asmens duomenis bei naudoti juos sudarytų bilietų pirkimo sutarčių vykdymo tikslais.
XV. NETEISMINIS GINČŲ SPRENDIMAS
Vartotojai gali pasinaudoti neteisminio ginčų sprendimo procedūromis, padedant alternatyvaus ginčų sprendimo institucijoms. Bendrosios taikinimo komisijos yra kompetentingos spręsti ginčus dėl internetu įsigytų bilietų.