Партньори

Платформата Live Artist.EU е създадена по проект Music Virtual Academy и е финансирана със средства на Европейската Програма Еразъм+.
Платформата е създадена като отговор на предизвикателствата пред сценичното изкуство в привличането на онлайн аудитория. Тя е част от реализацията на няколко дейности по проекта, като цели да даде възможности на артистите от Европа да излъчват събития на живо и да продават билети за онлайн публиките си. 
Повече за проекта можете да прочетете тук - mvaproject.eu
Нашите партньори са организации от България, Испания, Литва и Франция, като работим усилено за разширяване на партньорскат ани мрежа.
 
Фондация Културен Хъб България Фондация Culture Hub Bulgaria Foundation е регистрирана през 2019 г. от екип от опитни професионалисти в областта на музиката, обучението на изпълнители, импресарските услуги и др. Основната амбиция на екипа е отразена в целите на организацията:

• Насърчаване на добри практики в развитието на културата и образованието на местно, регионално, национално и международно ниво;

• Разработване на креативни решения за реализация на културни продукти и събития;

• Създаване, разпространение и опазване на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, превода, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, културно-историческото наследство;

• Подкрепа за създаване на партньорства и сътрудничество в областта на образованието и културата;

• Създаване и развитие на мрежи от организации, действащи в областта на образованието и културата;

• Подкрепа за развитието на публично-частни партньорства и културно предприемачество;

• Интегриране на технологични решения и иновации в дейността на организацията.

КХБ използва образованието и културата, за да развие таланти и възможности за творчески личности, чрез предаване на знания и европейски опит и чрез насърчаване на иновативни практики.

КХБ е собственик на значително професионално техническо оборудване и мобилно студио, необходимо за изработване на учебните материали, както и за нуждите на снимане, стрийминг и обучение.
Ивент Прадъкшън Ивент Продакшън ООД е фирма, регистрирана през 2007 г. Има дългогодишна история на предоставяне на обучения и услуги в областта на аудио-видео и изпълнение на живо, които се предоставят по три начина: (1) обслужване на вътрешни партньорства и (2) обучение на собствен персонал и партньори, (3) изпълнение на аутсорсинг услуги към външни партньори. Персоналът на Event Production изнася лекции и участва във всички обучителни дейности на своите партньори и разработва дигитални и теоретични курсове в различни професионални области.
Аутсорсинг услугите са свързани основно с предоставяне на аудио видео и стрийминг услуги при поискване. Event Production предоставя пълен набор от аудио и видео услуги при създаването на креативни решения за различни нужди. Основните производства, предлагани от компанията включват:
• производство на 3D анимация и 3D визуализации
• професионално видео заснемане на музика и реклами
• аудио и видео постпродукция
• интерактивни аудио и видео медии
• професионален аналогов и цифров многопистов запис на музика
• съставяне и аранжиране на музика за филми, реклами и представления
• производство на телевизионни и радио реклами
• звукови и мултимедийни презентации, семинари и фирмени партита
• мигане на филми, реклами, анимации и видео игри
• изработване на видео презентации на фирми и продукти
• разработване на видео уроци и материали за електронно обучение
• аудио мастеринг и видео редактиране
• аудио и видео ефекти за филми и реклами
• аудио и видео презентационни материали
• стрийминг и технически решения за представяне онлайн.
 
VsI „Edukateka“ – Литва „Едукатека” е образователна и научна институция, която работи с неформални образователни програми за деца, младежи и възрастни. Публичната институция „Едукатека“ е акредитирана институция, която осигурява повишаване на квалификацията на възрастни, учители и учебни помагала. Основателите на „Едукатека” споделят своя педагогически опит, разказвайки в национални и международни теоретико-практични, научни конференции, организирайки практически семинари и работни срещи, публикувайки материалите си в методически публикации. Значителен опит се натрупа и при координирането на национални и международни проекти, спечелили най-високите награди в Литва и Европа; както и ефективно прилагане на съвременни ИКТ инструменти и нетрадиционни форми на обучение в ежедневния трудов живот. Ние използваме виртуална учебна среда за работа с учащи се и облачни технологии за администриране на персонала.
Innetica - Испания Основана през 2009 г., INNETICA е сдружение с нестопанска цел (НПО), чиято мисия е да насърчава сътрудничеството между организации в цяла Европа за насърчаване на европейските ценности в съответствие с член 2 от Договора за Европейския съюз. Неговата мисия е да насърчава проекти за социални иновации, в допълнение към разработването на образователни проекти и преподавателски дейности.

INNETICA има сред целите си да насърчава устойчивото развитие чрез инициативи, насочени към опазване на околната среда.

INNETICA допринася за подобряване на качеството на образованието и обучението на асоциираните лица чрез разработването на европейски проекти, които улесняват иновациите и обмена на добри практики. INNETICA поддържа и организира обучителни програми, симпозиуми и конференции.
MITRA - Франция MITRA FRANCE е неправителствена организация с нестопанска цел, създадена в Ница, Франция през 2015 г. със следните цели:

1). Насърчаване на междукултурното разбиране и отзивчивост към социалното, етническото, езиковото и културното многообразие чрез неформални образователни подходи. 

2). Популяризиране на медийните и художествените умения, като осигурим редовни обучения за хора на различна възраст. Целта на MITRA е да помогне на хората да изградят разбиране за ролята на изкуството и творчеството в обществото, както и основните умения за себеизразяване. 

3). Насърчаване на медиите и визуалните изкуства и повишаване нивото на дигитална компетентност сред хората с по-малко възможности: безработни, младежи, хора на възраст 50+, жени, етнически и национални малцинства, мигранти, бежанци, ниско образовани и хора без професии, а също и широката общественост. 

4). Насърчаване на справедливостта, социалното сближаване чрез доброволчество и даване на възможност на хората на различни възрасти да участват пълноценно в европейските проекти.

5). Подкрепете образованието за възрастни и професионалното обучение чрез предоставяне на проекти за учене през целия живот и организиране на персонализирани възможности за обучение за хора с по-малко възможности с цел да ги мотивирате да учат, да създават нов бизнес и да ги направят активни и социално включени.